Počet záznamů: 1  

Zbierka riešených uloh z geometrie pre stredné všeobecnovzdelávacie a stredné odborné školy

  1. Zbierka riešených uloh z geometrie pre stredné všeobecnovzdelávacie a stredné odborné školy. 1. Bratislava : Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 713 s.