Počet záznamů: 1  

Výchovné působení v ruském jazyku

  1. CÍCHA, Václav - EFFENBERGEROVÁ, Anna Marie. Výchovné působení v ruském jazyku : příspěvek k rozvoji komunistického přesvědčení ve výchově ruštině v 6. - 9. ročníku ZDŠ. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 74s.

Počet záznamů: 1