Počet záznamů: 1  

Metodická příručka k učebnici Literární výchova pro 7. ročník základní školy

  1. FORST, Vladimír. Metodická příručka k učebnici Literární výchova pro 7. ročník základní školy. 2., přeprac. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 77 s. Metodické příručky. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u4729.pdf> ISBN 80-04-24348-7.

Počet záznamů: 1