Počet záznamů: 1  

Metodická příručka k učebnici Pěstitelské práce v 7. ročníku základní školy

  1. KŘIČKOVÁ, Vlasta. Metodická příručka k učebnici Pěstitelské práce v 7. ročníku základní školy : pracovní vyučování. 2. přeprac. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 116 s. Metodické příručky k učebnicím. ISBN 80-04-25049-1.

Počet záznamů: 1