Počet záznamů: 1  

Bibliografie české historie

  1. ZÍBRT, Čeněk. Bibliografie české historie. Díl čtvrtý, Předehra třicetileté války (1600-1618). Třicetiletá válka (1618 až do r. 1632) čís. 1-11820. 2. vyd. V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1909. 720 s.

Počet záznamů: 1