Počet záznamů: 1  

Ruský jazyk pro 5. ročník základní školy

  1. KOVÁČIKOVÁ, Elena. Ruský jazyk pro 5. ročník základní školy. 1. díl. 7., přeprac. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 64 s. Učebnice pro základní školy.