Počet záznamů: 1  

Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

  1. JEDLIČKA, Richard - KOŤA, Jaroslav. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže : aktuální problémy výchovy. Praha : Karolinum, 1998. 169 s. ISBN 80-7184-555-8.

Počet záznamů: 1