Počet záznamů: 1  

Učebnice zeměpisu pro ústavy učitelské

  1. ZACHYSTAL, František. Učebnice zeměpisu pro ústavy učitelské. Díl III., Československá republika. Vyd. 2., přeprac. V Praze : Nákladem České grafické Unie, 1922. 132 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u1101-3.pdf>

Počet záznamů: 1