Počet záznamů: 1  

Český jazyk

  1. OMELKA, František - HUBÁČEK, Josef - SVĚRÁK, František. Český jazyk : učebnice mluvnice s výslovností a pravopisem pro pátý postupný ročník. Vyd. 2. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 193 s. Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u08.pdf>

Počet záznamů: 1