Počet záznamů: 1  

Česká mluvnice a cvičebnice

  1. MAŠÍN, Jan. Česká mluvnice a cvičebnice. Díl první, Pro I. a II. třídu středních škol. 4. vyd., upr. podle nových osnov. V Praze : Nákladem Profesorského nakladatelství a knihkupectví, 1934. 275 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u26-1.pdf>

Počet záznamů: 1