Počet záznamů: 1  

Dlouhodobé a sezónní proměny hustoty v populacích druhu Bembidion Lampros hbst. na obdělávaných polích

  1. LOUDA, Josef. Dlouhodobé a sezónní proměny hustoty v populacích druhu Bembidion Lampros hbst. na obdělávaných polích : (Coleoptera, Carabidae). In Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové 150 s. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975, s. 111-133 : 12 obr., 3 tab.