Počet záznamů: 1  

K problematice algoritmizace procesu řešení fyzikálních úloh

  1. VOLF, Ivo. K problematice algoritmizace procesu řešení fyzikálních úloh. In Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové 72 s. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972, s. 49-71.
Počet záznamů: 1