Počet záznamů: 1  

K otázce optimální velikosti žákovské skupiny z hlediska didaktické účinnosti při skupinové práci s programovaným textem

  1. KRATOCHVÍL, Milan. K otázce optimální velikosti žákovské skupiny z hlediska didaktické účinnosti při skupinové práci s programovaným textem. In Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové 120 s. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973, s. 7-19 : 3 tab.
Počet záznamů: 1