Počet záznamů: 1  

Geometrie pro V. třídu reálek

  1. VOJTĚCH, Jan. Geometrie pro V. třídu reálek. 6. vyd. V Praze : Nákladem Jednoty československých matematiků a fysiků, 1935. 147 s. Učebnice pro střední školy vydávané Jednotou československých matematiků a fysiků v Praze ; 134. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u61.pdf>

Počet záznamů: 1