Počet záznamů: 1  

Příspěvek k poznání vlivu CCC (2-chlorethyl)trimethylamoniumchloridu na populaci svilušky chmelové (Tetranychus telarius L. (urticae Koch)

  1. KOUPIL, Svatopluk. Příspěvek k poznání vlivu CCC (2-chlorethyl)trimethylamoniumchloridu na populaci svilušky chmelové (Tetranychus telarius L. (urticae Koch). In Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové 143 s. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971, s. 31-55 : 2 obr., 18 tab., 7 grafů.
Počet záznamů: 1