Počet záznamů: 1  

Novákova fysika pro ústavy učitelské

  1. NOVÁK, Josef. Novákova fysika pro ústavy učitelské. Díl čtvrtý, Magnetismus a elektřina. Vyd. 4., přeprac. podle osnov z r. 1919. V Praze : Nákladem České grafické Unie, 1923. 146 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u139-4.pdf>

Počet záznamů: 1