Počet záznamů: 1  

Řešené maturitní úlohy z matematiky

  1. BUŠEK, Ivan. Řešené maturitní úlohy z matematiky. 3., přeprac. vyd. Praha : Prometheus, 1999. 631 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7196-140-X.

Počet záznamů: 1