Počet záznamů: 1  

K narativnosti Johnovy prózy pro mládež Vojáček Hubáček

  1. BASTL, Miroslav. K narativnosti Johnovy prózy pro mládež Vojáček Hubáček. In Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové 126 s. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977, s. 37-54.