Počet záznamů: 1  

K otázce souvztažnosti ruské literatury a malířství

  1. KOSTŘICA, Vladimír. K otázce souvztažnosti ruské literatury a malířství. In Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové 91 s. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969, s. 49-63.
Počet záznamů: 1