Počet záznamů: 1  

Zeměpis pro nižší třídy středních škol

  1. CIMRHANZL, Tomáš. Zeměpis pro nižší třídy středních škol. 2., úplně přeprac. a rozmožené vyd. V Praze : B. Tempský, 1873. 211 s. Dostupné na internetu: <http://lib.uhk.cz/titulek/u4345-txt.pdf>