Počet záznamů: 1  

Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních

  1. KAMENÍČEK, František - DVOŘÁK, Rudolf. Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních. První díl, Starý věk. 2., značně zkrác. a opr. vyd. V Praze : Nákladem J. Otty, 1902. 227 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u519-1.pdf>

Počet záznamů: 1