Počet záznamů: 1  

Všeobecný dějepis pro vyšší třídy středních škol

  1. KAMENÍČEK, František - DVOŘÁK, Rudolf. Všeobecný dějepis pro vyšší třídy středních škol. Třetí díl, Nový věk. 2., značně zkrác. a opr. vyd. V Praze : Nákladem J. Otty, 1898. 259 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u519-3-txt.pdf>

Počet záznamů: 1