Počet záznamů: 1  

Děje mocnářstwí rakauského

  1. TOMEK, Václav Vladivoj. Děje mocnářstwí rakauského : ku potřebě na gymnasiích a školách reálných. 2. opr. wyd. V Praze : Nákladem B. Tempského, 1874. vi, 145 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u515-txt.pdf>

Počet záznamů: 1