Počet záznamů: 1  

Obrazy z rakouských zemí, národův a dějin

  1. JIREČEK, Josef. Obrazy z rakouských zemí, národův a dějin : čítanka pro čtvrtou třídu nižšího gymnasia. 2. opr. vyd. V Praze : Nákladem Fridricha Tempského, 1863. 244 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u508-txt.pdf>

Počet záznamů: 1