Počet záznamů: 1  

Čítanka pro vyšší třídy gymnasijní

  1. NOVÁK, Jan Václav. Čítanka pro vyšší třídy gymnasijní. Díl I., Pro pátou třídu. 3., přeprac. vyd. V Praze : Nákladem České grafické akc. společnosti Unie, 1911. 222 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u610-1.pdf>