Počet záznamů: 1  

Metodika vyučování v přípravném ročníku všeobecně vzdělávacích škol

  1. BARTOŠOVÁ, Tereza - BARTOŠ, Augustin. Metodika vyučování v přípravném ročníku všeobecně vzdělávacích škol : učební text pro IV. ročník pedagogických škol pro vzdělávání učitelů národních škol. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1957. Učebnice pro pedagogické školy.