Počet záznamů: 1  

Deskriptivní geometrie pro vyšší třídy reálných škol

  1. KLÍR, Karel. Deskriptivní geometrie pro vyšší třídy reálných škol. 3., přeprac. vyd. V Praze : Nákladem České grafické Unie, 1925. 271 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u560.pdf>

Počet záznamů: 1