Počet záznamů: 1  

Fysika pro vyšší reálky

  1. MAŠEK, Bohuslav - JENIŠTA, Jaroslav - NACHTIKAL, František. Fysika pro vyšší reálky. Díl I., Pro šestou třídu. 2., nezměn. vyd. V Praze : Nákladem Jednoty českých mathematiků, 1912. 225 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u492.pdf>

Počet záznamů: 1