Počet záznamů: 1  

Československá vlastivěda pro nejvyšší třídy středních škol a III. ročník učitelských ústavů

  1. NIKOLAU, Stanislav - BAXA, Bohumil - STOCKÝ, Jan. Československá vlastivěda pro nejvyšší třídy středních škol a III. ročník učitelských ústavů. 3. přehlédnuté a zkrác. vyd. V Praze : Nákladem Profesorského nakladatelství a knihkupectví, 1930. 155 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u389.pdf>

Počet záznamů: 1