Počet záznamů: 1  

Latinská maturitní čítanka

  1. OHNESORG, Karel - ZELINKA, Vojtěch. Latinská maturitní čítanka. Díl první, Text. 2., přeprac. vyd. V Praze : Nákladem Československé grafické Unie, 1938. 314 s., xx s. obr. příl. +. Dostupné na internetu: <http://lib.uhk.cz/titulek/u771-1.pdf>