Počet záznamů: 1  

Kneidlova početnice pro třetí třídu měšťanských škol

  1. KNEIDL, František. Kneidlova početnice pro třetí třídu měšťanských škol. Vyd. 5., přeprac. V Praze : Nákladem Československé grafické Unie, 1936. 143 s. Dostupné na internetu: <http://lib.uhk.cz/titulek/u419.pdf>