Počet záznamů: 1  

Matematika pro obchodní akademie

  1. FRÍDA, Vlastimil - PIŽL, Alois. Matematika pro obchodní akademie. Díl druhý, Algebra. 3., změn. a dopl. vyd. V Praze : Nákladem Profesorského nakladatelství a knihkupectví, 1938. 128 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u377-2.pdf>

Počet záznamů: 1