Počet záznamů: 1  

Matematika pro I. gymnázií

  1. SMIDA, Jozef. Matematika pro I. gymnázií. 2. upr. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 287 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-04-24433-5.

Počet záznamů: 1