Počet záznamů: 1  

Základové zeměvědy pro druhou třídu středních škol

  1. VRABEC, Jan Josef. Základové zeměvědy pro druhou třídu středních škol. V Praze : Nákladem České grafické akc. společnosti Unie, 1911. 112 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u723-2.pdf>

Počet záznamů: 1