Počet záznamů: 1  

Metodika dějepisného vyučování ve školách obecných a občanských se zvláštním zřetelem k vlastivědě a nauce občanské a mravní

  1. DAVID, Klement. Metodika dějepisného vyučování ve školách obecných a občanských se zvláštním zřetelem k vlastivědě a nauce občanské a mravní : pro učitelské ústavy a pro přípravu ke zkouškám učitelské dospělosti a způsobilosti pro školy obecné a občanské. 2., rozš. vyd. Ve Velkém Meziříčí : Alois Šašek, 1923. 118 s. Nová učitelská knižnice. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u4603.pdf>

Počet záznamů: 1