Počet záznamů: 1  

Arithmetika pro nižší třídy škol středních

  1. STARÝ, Václav - PITHARDT, Josef. Arithmetika pro nižší třídy škol středních. I. díl., (Pro I. třídu). 10. vyd., upr. dle učebných osnov z r. 1909. V Praze : Nákladem České grafické akc. společnosti Unie, 1910. iv, 56 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u349-1.pdf>

Počet záznamů: 1