Počet záznamů: 1  

Počátky deskriptivní geometrie s naukou o kuželosečkách pro čtvrtou třídu škol reálných

  1. RAŠÍN, Karel - KLÍR, Karel. Počátky deskriptivní geometrie s naukou o kuželosečkách pro čtvrtou třídu škol reálných. V Praze : Nákladem České grafické akc. společnosti Unie, 1911. 76 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u1072.pdf>

Počet záznamů: 1