Počet záznamů: 1  

Pohybová prvouka

  1. KRČMA, Karel. Pohybová prvouka. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Brně : Tělesná výchova mládeže, 1938. 76 s. Knihovna Tělesné výchovy mládeže ; Sv. 17. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u4652.pdf>

Počet záznamů: 1