Počet záznamů: 1  

Úkoly k překladům z jazyka českého na jazyk latinský

  1. HRUBÝ, Timothej. Úkoly k překladům z jazyka českého na jazyk latinský : ze cvičebnice J. Haulera pro pátou a šestou třídu gymnasijní. 2. přeprac.vyd. Praha : Karel Vačlena, 1890 ; Mladá Boleslav. 149 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u1066-txt.pdf>