Počet záznamů: 1  

Výbor z Tacitových spisů

  1. TACITUS, Publius Cornelius. Výbor z Tacitových spisů. Díl prvý, Úvod a text. Vyd. 3., podle nových učebních osnov přeprac. Praha : Nákladem Československé grafické Unie, 1935. 188 s. Klassikové antičtí s poznámkami. Dostupné na internetu: <http://lib.uhk.cz/titulek/u437-1.pdf>