Počet záznamů: 1  

Výbor z Tacitových spisů

  1. TACITUS, Publius Cornelius. Výbor z Tacitových spisů. Díl druhý, Poznámky. 3., zcela přeprac. vyd. Praha : Nákladem Československé grafické Unie, 1935. 294 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u437-2.pdf>

Počet záznamů: 1