Počet záznamů: 1  

Hospodářský zeměpis Sovětského svazu

  1. VOTRUBEC, Ctibor - VOTRUBEC, Ctibor. Hospodářský zeměpis Sovětského svazu : vložka k učebnici zeměpisu pro 1. ročník středních všeobecně vzdělávacích škol. 5. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. 39 s. Učebnice pro střední všeobecně vzdělávací školy. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u1526.pdf>

Počet záznamů: 1