Počet záznamů: 1  

Slovenská literatúra

  1. BUTVIN, Jozef. Slovenská literatúra : pokusné učebné texty pre 10. ročník všeobecnovzdelávacích škôl. 3. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1960. 175 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u4672.pdf>