Počet záznamů: 1  

Stručná poetika a stilistika ze zřetelem k čítankám pro ústavy učitelské

  1. VOROVKA, Karel - HOLUB, Josef. Stručná poetika a stilistika ze zřetelem k čítankám pro ústavy učitelské. 5., přehlédnuté a dopl. vyd. V Praze : Státní nakladatelství, 1925. 148 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u1326.pdf>