Počet záznamů: 1  

Geometrie pro VII. třídu reálek a pro VII. i VIII. třídu reformních reálných gymnásií

  1. VOJTĚCH, Jan. Geometrie pro VII. třídu reálek a pro VII. i VIII. třídu reformních reálných gymnásií. 5. vyd., nově upr. V Praze : Jednota československých matematiků a fysiků, 1934. 147 s. Učebnice pro střední školy vydávané Jednotou československých matematiků a fysiků v Praze ; 136. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u1599.pdf>

Počet záznamů: 1