Počet záznamů: 1  

Dvě studie o jazykovém vyučování

  1. JELÍNEK, Jaroslav - CÍCHA, Václav. Dvě studie o jazykovém vyučování : sborník. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 181 s. Zprávy Výzkumného ústavu pedagogického v Praze ; 6.

Počet záznamů: 1