Počet záznamů: 1  

Přehled mluvnice jazyka německého pro nižší třídy škol středních

  1. VESELÝ, Jindřich - JEŽ, Štěpán. Přehled mluvnice jazyka německého pro nižší třídy škol středních. 2., prohlédnuté vyd. V Praze : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1930. 128 s. Dostupné na internetu: <http://lib.uhk.cz/titulek/u1351.pdf>