Počet záznamů: 1  

Učebnice zeměpisu pro ústavy učitelské

  1. FIALA, Jindřich - NOVÁK, František - ZACHYSTAL, František. Učebnice zeměpisu pro ústavy učitelské. Díl čvrtý (pro IV. ročník), Vlastivěda. Vyd. 2., přeprac. podle osnov z r. 1919. V Praze : Nákladem České grafické Unie, 1923. 130 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u1101-4.pdf>

Počet záznamů: 1