Počet záznamů: 1  

Dějepis všeobecný pro nižší třídy škol středních

  1. TRAUB, Hugo. Dějepis všeobecný pro nižší třídy škol středních : (pro II. třídu reálek i ref. reál. gymnasií a III. třídu gymnasijní druhých typů. Díl první, Dějiny starého věku i středního do konce 12. stol. V Brně : A. Píša, 1924. iv, 122 s. Dostupné na internetu: <http://lib.uhk.cz/titulek/u1151.pdf>