Počet záznamů: 1  

Počátkové zeměpisu, kteréž pro gymnasie, reálné a průmyslové školy česko-slovanské

  1. ERBEN, Josef. Počátkové zeměpisu, kteréž pro gymnasie, reálné a průmyslové školy česko-slovanské. 3. opr. a dopl. vyd. V Praze : Nákladem Eduarda Hölzla, 1868. 156 s.

Počet záznamů: 1